4 6 13 ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒBΑΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

4 6 13 ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒBΑΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ  Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ